Om PolVision AB

Ett familjeföretag i Norrlands inland med verksamhet i flertalet branscher.

PolVision AB grundades formellt 2013, men verksamheten har pågått långt tidigare, då i företaget Nordic Transaktions AB. 2013 bestämdes att verksamheten med bärinköp och försäljning av värmepellets under vintrarna, skulle brytas ut från Nordic Transaktions AB och att detta företag endast skulle ha kvar verksamheten att driva ServicePunkten i Hällnäs, (Livsmedelsbutik, Lanthandel)

PolVision AB har sedan start som målsättning att jobba med lokalt plockade bär samt se till att dessa tas omhand av svenska grossister för vidareförädling. Sedan 2016 har vi samarbetat med FROSTAB i Arvidsjaur som köpt våra bär, rensat, fryst, paketerat och sålt dem vidare till både Svenska och utländska kunder.

PolVision AB har dessutom sen starten, varit ombud för SCA pellets.
Pelletsen säljs i vår butik ”ServicePunkten” i Hällnäs och viss utkörning med vår lastbil sker under höstarna till kunder inom kommunen. Lokal utkörning med traktor inom samhället sker året runt.

PolVision AB har även annan verksamhet, såsom traktortjänster, injustering av pelletsbrännare, uthyrning av maskiner och fordon.

 PolVision AB äger även ett antal fastigheter i Hällnäs.
Dessa brukar hyras ut säsongsvis till företag som behöver boende för sin personal, t.e.x. skogsröjningsföretag, demonteringsföretag, anläggningsföretag, plantsättningsföretag, m.fl.
Företaget äger även hyresfastigheten där byn´s butik ServicePunkten finns.
I fastigheterna finns även tillgång till egen verkstad för fordon och maskiner.